Our Father

Our Father
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, for ever.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i chroń nas nie dla pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.